Schůzka spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA zaměřeného na úspory energií


Ve dnech 12. - 14. května 2015 uspořádal NKÚ schůzku spoluřešitelů k projektu INTOSAI WGEA zaměřenou na úspory energií (INTOSAI WGEA je pracovní skupina Mezinárodní organizace nejvyšších auditních institucí pro audit v oblasti životního prostředí).

Nejvyšší kontrolní úřad přijal roli řešitele projektu s názvem Úspory energií na 15. setkání INTOSAI WGEA, které proběhlo v červnu 2013 v Estonsku.

Výsledkem projektu Úspory energií bude dokument/studie sloužící jako pomůcka pro provádění auditu v oblasti úspor energií, popř. energetické účinnosti. Hlavním smyslem by mělo být zdůraznění problematiky úspor energií jako potenciálního tématu vhodného ke kontrole v oblasti životního prostředí.

Hlavním bodem programu byla diskuze a vypořádání připomínek k návrhu dokumentu, který NKÚ vypracoval.

Na schůzce byly připomínky vypořádány, a znění studie bylo s účastníky projednáno po jednotlivých částech. Součástí schůzky byla také panelová diskuze k tématu kontroly v oblasti energií.

Schůzky se zúčastnili experti kontrolních institucí Číny, Egypta, Estonska, Slovenska, Švédska, USA a zástupce EÚD, který o problematiku úspory energií projevil zájem a nabídnul spolupráci.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA - Praha, květen 2015Setkání spoluřešitelů projektu INTOSAI WGEA - Praha, květen 2015