Prezentace Nejvyšší kontrolní úřad – eTranslation z perspektivy dlouhodobého uživatele, Jeronýmovy dny Jednoty tlumočníků a překladatelů

Praha, 6. listopadu 2020


Jednota tlumočníků a překladatelů každoročně začátkem listopadu pořádá tzv. Jeronýmovy dny, během nichž informuje tlumočnickou a překladatelskou obec o novinkách a zajímavostech na poli translatologie. Na letošním ročníku byl představen jazykový překladač Evropské komise eTranslation. Tento nástroj odbor mezinárodních vztahů představil zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v červnu 2020 a doporučil jej používat pro rychlé překlady kontrolních závěrů evropských nejvyšších kontrolních institucí.

Vzhledem k tomu, že měl NKÚ s používáním eTranslation již zkušenosti, obrátili se na něj pořadatelé Jeronýmových dnů s prosbou, zda by někdo z pracovníků mohl tlumočnické a překladatelské obci představit praktické aspekty užívání eTranslation. Zástupci odboru mezinárodních vztahů proto pro letošní ročník připravili blok nazvaný Představení eTranslation – aneb překládá „stroj“ Evropské komise.

Cílem prezentace bylo představit a shrnout zkušenosti užívání nástroje eTranslation na NKÚ z dlouhodobého hlediska. V příspěvku se jeho autoři rovněž zaměřili na to, jak o tomto překladači interně informujeme v rámci úřadu a jak jej využíváme pro mezinárodní spolupráci, např. v databázi auditů EUROSAI anebo BIEP. Řeč byla také o chybách a nepřesnostech v překladech vyhotovených eTranslation.

tisk stránky