11. schůzka pracovní skupiny EUROSAI pro audit v oblasti IT


Ve dnech 2. – 3. června 2016 pořádal Nejvyšší kontrolní úřad v Praze 11. setkání pracovní skupiny EUROSAI pro audit informačních technologií. Pracovní skupina se zabývá usnadněním výměny informací a zkušeností v oblasti využívání informačních technologií v auditních procesech.

První den jednání zahájil prezident NKÚ Miloslav Kala hodnocením informačních systémů, kterými disponuje český stát, a problematikou e-Governmentu.

Následovaly prezentace o dvou důležitých databázích EUROSAI, které shromažďují informace o IT auditech. Jednou z nich je tzv. CUBE, která je spravována polskou SAI a je zaměřena pouze na oblast IT. Tato databáze zároveň slouží jako analytický nástroj uvedených IT auditů. Druhou databázi, tzv. databázi auditů EUROSAI, spravuje český NKÚ a jsou v ní obsaženy nejen audity IT, ale také audity z jiných oblastí, které jsou aktuální pro členské státy EUROSAI. Pracovní skupina se rovněž zabývala problematikou otevřených dat a paralelními audity, které v oblasti IT právě probíhají.

Druhý den jednání zahájil předseda pracovní skupiny EUROSAI pro audit informačních technologií, prezident polské SAI pan Krzysztof Kwiatkowski. Stěžejními tématy byly systémy sebehodnocení ITSA (z angl. IT Self-Assessment) a ITASA (z angl. IT Audit Self-Assessment), tedy systémy potřebné pro zlepšování práce nejvyšších kontrolních institucí a kvality auditu v oblasti IT.

Jednání bylo zakončeno diskusemi na téma zapojení pracovní skupiny do nového Strategického plánu EUROSAI na roky 2017-2023 a na vlastní strategii pracovní skupiny pro nadcházející období.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Účastníci 11. setkání pracovní skupiny EUROSAI pro audit informačních technologiíÚčastníci 11. setkání pracovní skupiny EUROSAI pro audit informačních technologií
  • Prezident NKÚ Miloslav KalaPrezident NKÚ Miloslav Kala
  • Zástupci polské SAIZástupci polské SAI