Mezinárodní hackathon nejvyšších kontrolních institucí

Praha - 3. - 5. března 2020


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zorganizoval v Praze ve dnech 3. až 5. března 2020 první mezinárodní hackathon určený pro odborníky, datové analytiky, grafiky, vývojáře a IT specialisty nejvyšších kontrolních institucí členských zemí EUROSAI. Akce se uskutečnila v konferenčním sále NKÚ a zúčastnilo se ji přes 70 zahraničních účastníků. Hackathon měl za cíl vytvořit řešení (například aplikace nebo vizualizace), jež pomohou zefektivnit procesy nejvyšších kontrolních úřadů a ušetřit jejich náklady, usnadnit kontrolorům jejich práci, snížit administrativu a v neposlední řadě vytvořit vhodné nástroje pro mezinárodní srovnání využitelné při provádění kontrol.

Všechna tato řešení byla vytvořena s využitím souborů dat poskytnutých jednotlivými kontrolními institucemi, které se hackathonu účastnily. Data odrážela buď aktuální provozní údaje, nebo údaje shromážděné během auditů. Mezi přístupná data patřila i data veřejně dostupná v zemích EUROSAI, která poskytují národní statistické úřady, a také data dalších institucí, např. OECD, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, OSN, EUROSTATu atd. Pro účely akce měli účastníci k dispozici také tzv. simulované soubory dat o kontrolách, které neodrážejí skutečně provedené kontroly, ale tematicky souvisejí s kontrolovanými oblastmi.

Výstupy mezinárodního hackathonu byly rozděleny do tří kategorií: (1) nástroje, které zlevňují a zefektivňují činnost NKÚ; (2) nástroje zefektivňující kontrolní činnost; (3) nástroje umožňující mezinárodní srovnání výsledků kontrol a analytické činnosti nejvyšších kontrolních institucí.

Související odkazy:

tisk stránky