Schůzka Základního týmu 2 pracovní skupiny pro DPH

červen 2019, Praha - sídlo NKÚ


Ve dnech 27. – 28. června 2019 se v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) konala schůzka tzv. Základního týmu 2 (Core Group 2), což je pracovní skupina Kontaktního výboru pro otázky DPH (CC WG VAT).

Pracovní skupina Kontaktního výboru vznikla v roce 2003 a NKÚ je od počátku jejím aktivním členem. V současné době jsou zástupci NKÚ součástí Základního týmu 2, který se zabývá problematikou daňových úniků na DPH a mapováním současných metod odhalování daňových úniků a využitelnosti těchto metod v členských státech EU. Základní tým 2 tvoří zástupci osmi evropských SAI, Evropského účetního dvora a Generálního ředitelství pro daně a celní unii (TAXUD). Skupinu vede SAI Německa.

Na schůzce byly diskutovány informace o vývoji opatření v boji proti únikům DPH, a to jak na celoevropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států EU, dále legislativní novinky v oblasti DPH, vývoj v oblasti e-commerce a nastavení konečného systému DPH. Během schůzky byly také otestovány tzv. automatické překladače, které ve spolupráci s NKÚ vyvíjí pro XI. kongres EUROSAI Univerzita Karlova v rámci grantového projektu ELITR.

tisk stránky