Workshop pracovní skupiny pro realizaci Strategického cíle 2 EUROSAI, projekt DEA

Praha, 24. – 25. listopadu 2022


Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) jako předsedající organizace EUROSAI byl osloven SAI Švédska, zda by se mohl organizačně podílet na workshopu pracovní skupiny pro realizaci Strategického cíle 2 EUROSAI, konkrétně projektu DEA. DEA (Data Envelopment Analysis) je kvantitativní metoda pro měření účinnosti rozhodovacích jednotek, která se nejvíce využívá v oblasti auditu výkonnosti. Cílem projektu je posílit dovednosti při využívání metody DEA, sdílet zkušenosti a praktické znalosti, podpořit vzájemnou spolupráci a také se zaměřit na další metody benchmarkingu.

Zahajovací schůzka nového projektu se uskutečnila dne 26. dubna 2022 online. Byla zaměřena na představení principů metody DEA a na výměnu zkušeností v této oblasti. NKÚ se schůzky také účastnil. V návaznosti na úspěšnou zahajovací schůzku připravili organizátoři navazující workshop, který se konal v prostorách NKÚ v Praze ve dnech 24. a 25. listopadu 2022. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 účastníků z různých zemí a 2 kontrolorky z NKÚ. Na programu byl teoretický rámec metody DEA a dalších metod srovnávání, různé aplikace metody DEA v kontrolních závěrech a také doporučení ohledně správné praxe při provádění kontrol pomocí této metody. Organizátoři workshopu se zaměřili také na praktická cvičení, při nichž se účastníci učili používat software pro výpočet skóre efektivnosti.

tisk stránky