3. schůzka týmu pro implementaci Strategického cíle 1

říjen 2019, Liberec


Na základě strategického plánu EUROSAI pro období 2017–2023, podle kterého Nejvyšší kontrolní úřad předsedá týmu pro implementaci Strategického cíle 1 – Profesní spolupráce, se ve dnech 9. – 10. října 2019 v Liberci konala 3. schůzka týmu pro implementaci Strategického cíle 1. Schůzky se zúčastnili členové EUROSAI, kteří vedou projektové skupiny v rámci Strategického cíle 1 a rovněž předsedové pracovních skupin EUROSAI.

Cílem setkání bylo projednat pokrok v jednotlivých projektech a pracovních skupinách EUROSAI, nové informace týkající se EUROSAI a XI. kongresu EUROSAI. Proběhl také workshop k platformě BIEP (Benchmarking Information Exchange Project), což je projekt, který napomáhá auditorům ke sdílení myšlenek a zkušeností vycházejících ze stejné metodologie pro konkrétní oblast kontroly. Zakladatelem projektu je Nejvyšší kontrolní úřad.

Během jednání proběhlo také testování tzv. automatických překladačů pro XI. kongres EUROSAI plánovaný na rok 2020 (tento kongres se nakonec kvůli pandemii Covid-19 uskutečnil online formou v roce 2021).

tisk stránky