Setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska


Letošní schůzka SAI V4+2 se konala v Lednici ve dnech 5. – 7. září 2016. Hlavním tématem bylo získávání dat pro potřeby kontrolní činnosti, jejich analýza a možnosti využití zpracovaných dat pro vzájemné mezinárodní srovnání efektivity národních ekonomik. Účastníci schůzky jednali o možnostech využívání velkého množství dat dostupných z veřejných informačních systémů a také dat generovaných vlastní analytickou činností během kontrolních akcí prováděných jednotlivými SAI.

Diskutovalo se o kvalitě získaných dat, jejich vypovídací hodnotě a využití k tvorbě výkonnostních indikátorů, které by se daly využít na mezinárodní úrovni. Jednotlivé příspěvky delegátů se věnovaly nutnosti institucionální spolupráce na národní úrovni, vlastní analytické činnosti a využití informací pro měření efektivity externích i interních procesů.

Zástupci českého Nejvyššího kontrolního úřadu přednesli návrh mezinárodního projektu zaměřeného právě na využití srovnatelných informací pro tvorbu indikátorů, které by pomohly sledovat výkonnost veřejné správy v jednotlivých zemích a zároveň poskytly přehled o efektivitě národních ekonomik v širším mezinárodním měřítku.

Dále se diskutovalo o aktuálních tématech týkajících se EU a přípravách každoročního setkání Kontaktního výboru (schůzka nejvyšších představitelů SAI zemí EU a Evropského účetního dvora), které se letos koná v Bratislavě. V neposlední řadě se projednaly aktivity spojené s multilaterální spoluprací zemí V4+2 a zeměmi, které usilují o vstup do Evropské unie. Příští schůzka SAI V4+2 se uskuteční v roce 2017 na Slovensku.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Schůzka V4+2: snímek z jednáníSchůzka V4+2: snímek z jednání
  • Schůzka V4+2: snímek z jednáníSchůzka V4+2: snímek z jednání
  • Schůzka V4+2: snímek z jednáníSchůzka V4+2: snímek z jednání
  • Schůzka V4+2: snímek z jednáníSchůzka V4+2: snímek z jednání
  • Schůzka V4+2: společný snímek před zámkem LedniceSchůzka V4+2: společný snímek před zámkem Lednice