Seminář Principy 3E ve finančním řízení a auditu


Společný seminář s názvem „Principy 3E ve finančním řízení a auditu“ proběhl v úterý 20. června 2017 v sídle NKÚ za účasti prezidenta NKÚ Miloslava Kaly a náměstka ministra financí pro řízení sekce finančního řízení a auditu Tomáše Vyhnánka. Cílem semináře bylo seznámit podrobněji zástupce odborné veřejnosti z řad ekonomů, kontrolorů a auditorů ústředních orgánů státní správy s principy, které přispívají ke zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Principy 3E v sobě zahrnují postupy pro hospodárnost, efektivnost a účelnost, kterými by se mělo hospodaření s veřejnými prostředky řídit. Na semináři mimo jiné opakovaně zaznělo, že k efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky je potřeba odpovědný přístup k rozdělování a používání veřejných financí. Nezanedbatelnou roli má také správné uchopení výsledků auditů ze strany kontrolovaných subjektů, které plní roli správců veřejných rozpočtů, ať už se jedná o zprávy z veřejnosprávních auditů Ministerstva financí nebo o kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu.

Zástupci kontrolní sekce NKÚ na semináři zobecnili slabá místa uplatňování 3E ve finančním řízení a prezentovali zkušenosti z auditů výkonnosti přenositelné do praxe finančního řízení. Ministerstvo financí seznámilo účastníky semináře mimo jiné s publikací „Metodika veřejného nakupování: Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání“.

Celkový průběh semináře poukázal na nutnost kontinuálního posilování spolupráce NKÚ a MF a současně na potřebu vedení odborné diskuze se všemi zainteresovanými, kteří se podílejí na zajištění spolehlivého systému finančního řízení.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky