11. jednání pracovní skupiny EUROSAI pro kontrolu životního prostředí


Ve dnech 14. až 17. října 2013 uspořádal NKÚ v Praze 11. setkání pracovní skupiny EUROSAI pro kontrolu v oblasti životního prostředí, kterému předcházel mezinárodní seminář s názvem Podvody a korupce při auditu životního prostředí a řízení přírodních zdrojů.

Pracovní skupina EUROSAI pro kontrolu životního prostředí (EUROSAI WGEA) byla ustavena v květnu 1999 na IV. kongresu EUROSAI v Paříži a v současné době má 44 členů. Cílem této pracovní skupiny je podpořit zapojení nejvyšších kontrolních institucí do mezinárodních kontrol životního prostředí v Evropě a výměna zkušeností v této oblasti.

Hlavními tématy semináře byly odhalování podvodů a korupce v rámci auditu životního prostředí, udržitelné využívání půdy na venkově, ve městech a pobřežní hospodaření a posouzení validity a spolehlivosti informací v rámci kvantitativních a kvalitativních analýz. Cílem setkání bylo sdílet informace a zkušenosti z auditů jednotlivých institucí v oblasti životního prostředí, které mají vést ke zlepšení trvale udržitelného řízení přírodních zdrojů a životního prostředí. V průběhu setkání také účastníci porovnávali své zkušenosti z oblasti získávání a zpracování dat.

Tématy vlastního jednání pracovní skupiny byla problematika kontrol v oblasti udržitelného využívání půdy a problematika hodnocení spolehlivosti analýz. Účastníci si vyměnili v průběhu jednání své zkušenosti z obou oblastí a vyzkoušeli si praktické příklady při práci ve skupinách.

Akce se zúčastnilo 69 zástupců z 24 evropských nejvyšších kontrolních institucí, Evropského účetního dvora, Evropské agentury pro životní prostředí, Institutu pro evropskou politiku životního prostředí a nevládní organizace „Plan Bleu“ pro životní prostředí a rozvoj v oblasti Středomoří.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Účastníci jednání EUROSAI WGEA - Praha, 15.10.2013Účastníci jednání EUROSAI WGEA - Praha, 15.10.2013