4. schůzka týmu pro implementaci Strategického cíle 1

3. prosince 2020


Na základě strategického plánu EUROSAI pro roky 2017–2023, podle kterého Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) předsedá týmu pro implementaci Strategického cíle 1 – Profesní spolupráce, se dne 3. prosince 2020 konala 4. schůzka týmu pro implementaci Strategického cíle 1. Setkání proběhlo formou videokonference a technickou část zajišťovali co-leadři Strategického cíle 1, zástupci německé nejvyšší kontrolní instituce.

Cílem 4. schůzky bylo projednat pokrok v jednotlivých projektech Strategického cíle 1, pokrok pracovních skupin EUROSAI, nové informace týkající se EUROSAI a XI. kongresu EUROSAI 2021. Na akci byli pozváni členové EUROSAI, kteří vedou projektové skupiny v rámci Strategického cíle 1 a rovněž předsedové pracovních skupin EUROSAI.

Zástupci NKÚ informovali o novinkách v projektu BIEP (Benchmarking Information Exchange Project) a v projektu databází EUROSAI. Dále zazněla témata jako management kvality, inovace v EUROSAI, příprava na budoucí rizika a klimatickou krizi nebo COVID-19. Schůzky se účastnili také zástupci Karlovy univerzity v Praze a Technologického institutu v Karlsruhe, aby s účastníky projednali zapojení automatických překladačů do XI. Kongresu EUROSAI.

tisk stránky