Seminář Audit mezinárodních organizací a mezinárodní účetní standardy


Nejvyšší kontrolní úřad uspořádal 20. března 2018 seminář, který byl zaměřen na audit mezinárodních organizací a na mezinárodní účetní standardy. Akce se konala v sídle NKÚ a jejím smyslem bylo vyměnit si zkušenosti, ukázat různé postupy při auditu mezinárodních organizací a rovněž přiblížit podstatu používání mezinárodních účetních standardů, na kterých je založeno účetnictví řady mezinárodních organizací.

„Výměna zkušeností a možnost zjistit, jak to dělají ostatní, má nesmírnou hodnotu. Díky tomu můžeme srovnat naši praxi s praxí ostatních a vzít si z práce kolegů to dobré a užitečné, co my sami můžeme využít a aplikovat. Pokud po semináři budeme odcházet a přemýšlet nad tím, co tu dnes řekli naši kolegové a jaké to má využití pro naši práci, tak byla tato akce z našeho pohledu úspěšná,“ řekl v úvodu prezident NKÚ Miloslav Kala.

Na semináři zazněly příspěvky od zahraničních hostů týkající se auditu Evropské vesmírné agentury, Evropské organizace pro jaderný výzkum a v neposlední řadě také Organizace spojených národů. Mezinárodní účetní standardy pak blíže představili Vladimír Zelenka z Komory auditorů ČR a Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE. Audit mezinárodních organizací zase přiblížil kontrolor NKÚ Luboš Rokos, který předsedá revizní komisi Evropské vesmírné agentury.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky