Kontrolní akce č. 03/03

Nakládání s majetkem, právy a závazky České republiky v souvislosti s rušením okresních úřadů

KZ vypracovává:
Profeldová Zdeňka, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
10/2001, 114/1992, 139/2002, 157/2000, 20/1996, 201/2002, 202/2002, 219/2000, 229/1991, 290/2002, 320/2002, 563/1991, 62/2001,
Tisková zpráva:
česky
Jednání ve vládě:
č. j. 1531/03 (usn. č. 92/2004)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
05/01, 03/03

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky