Kontrolní akce č. 03/04

Prostředky ze zahraničí poskytnuté České republice na realizaci projektů PHARE CBC (přeshraniční spolupráce)

KZ vypracovává:
Kadaňová Eliška, JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
ne
Tisková zpráva:
česky
Jednání ve vládě:
č. j. 1513/03 (usn. č. 96/2004)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
06/30, 03/04

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Praha  Praha
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
město Klatovy  Klatovy
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
NISA - Plynofikace pohraničí, Liberec IV  Liberec
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  Praha
Vodovody a kanalizace, Třebíč  Třebíč

Poslední aktualizace databáze: 12.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky