Kontrolní akce č. 03/35

Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
ne
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 951/04 (usn. č. 715/2004)
Jednání v parlamentu:
Podvýbor pro kontrolu vzal kontrolní závěr na vědomí, bez usnesení. (22.9.2005)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha  Praha
Člověk zpět k člověku, Praha 2  Praha
Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha 4  Praha
Dostupné služby imobilních občanů, obecně prospěšná společnost, Hradec Králové  Hradec Králové
Fakultní nemocnice v Motole  Praha
GEMA, Praha 8  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Porozumění - spol. pro rehabilitaci rodin se zdravotně postiženými dětmi i dospělými, Praha 10  Praha
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Praha  Praha
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Praha 8  Praha
Tyfloservis, o.p.s., Praha 1  Praha
Úřad vlády České republiky  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky