Kontrolní akce č. 16/26

Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku

KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
104/2017, 137/2006, 166/1993, 181/2014, 2/1969, 201/2002, 218/2000, 219/2000, 320/2001, 323/2002, 365/2000, 41/2017, 412/2005, 51/2016,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 563/18 (usn. č. 43/2019), č. j. 725/20 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 205 (7.1.2021)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
16/26, 13/40;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha   Praha
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky