Kontrolní akce č. 19/13

Obrněná technika Armády České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu vyčleněné na realizaci jednotlivých investičních akcí a opravy a udržování obrněné techniky Armády ČR byly vynaloženy dle potřeb Armády ČR, v souladu s obecně platnými právními předpisy, účelně, hospodárně a efektivně ve stanovených termínech
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
06/2019 - 03/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo obrany  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky