Kontrolní akce č. 19/14

Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy

Cíl akce:
Prověřit hospodárnost a účelnost peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci veřejné správy zejména v souvislosti se zavedením elektronické identifikace
KZ vypracovává:
Vedral Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
06/2019 - 04/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Praha  Praha
Správa základních registrů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky