Kontrolní akce č. 19/25

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

Cíl akce:
Prověřit, zda Správa úložišť radioaktivních odpadů hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
19/25, 09/15;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky