Kontrolní akce č. 19/26

Budování kybernetické bezpečnosti České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015-2020 a Akčního plánu ke strategii 2015-2020
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra   Praha
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Brno  Brno

Poslední aktualizace databáze: 19.10.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky