Kontrolní akce č. 19/30

Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

Cíl akce:
Prověřit, zda vybrané organizace v oblasti veřejného nakupování uplatňují v praxi principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2019 - 07/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  Ostrava
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky