Kontrolní akce č. 19/30

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví

Cíl akce:
Prověřit hospodaření zdravotních ústavů s majetkem a peněžními prostředky státu se zaměřením na to, zda zdravotní ústavy v oblasti veřejného nakupování naplňují v praxi principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Dále prověřit, jak Ministerstvo zdravotnictví vykonává zřizovatelské funkce vůči zdravotním ústavům.
KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2019 - 11/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  Ostrava
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky