Kontrolní akce č. 20/10

Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo vnitra vynaložilo peněžní prostředky státu na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit a projektů přispěla k plnění stanovených cílů
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Integrační centrum Praha o.p.s.  Praha
META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Praha  Praha
Poradna pro integraci, z.ú., Praha  Praha
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 14.5.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky