Kontrolní akce č. 20/16

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav

Cíl akce:
Prověřit, zda příspěvková organizace Národní památkový ústav hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
06/2020 - 04/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Národní památkový ústav, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 27.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky