Kontrolní akce č. 20/27

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Cíl akce:
Prověřit, zda výdaje Generální inspekce bezpečnostních sborů byly realizovány v souladu s právními předpisy, a ověřit, zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu
KZ vypracovává:
Vedral Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2020 - 06/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 27.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky