Kontrolní akce č. 21/01

Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo zahraničních věcí hospodaří s vybraným majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2021 - 10/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zahraničních věcí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky