Kontrolní akce č. 21/03

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby

KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
114/1995, 134/2016, 137/2006, 2/1969, 218/2000, 305/2000,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 674/23 (usn. č. 656/2023), č. j. 119/24 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
21/03, 18/16, 14/03, 08/19;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha  Praha
Ředitelství vodních cest ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 25.3.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky