Kontrolní akce č. 21/05

Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státu na pořízení, provoz a rozvoj Integrovaného informačního systému Státní pokladny vynakládány v resortu Ministerstva financí účelně, hospodárně a efektivně a v souladu s cíli rozvoje eGovernmentu
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2021 - 01/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky