Kontrolní akce č. 21/07

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Cíl akce:
Prověřit, zda vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Praha  Praha
Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn  Trutnov
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha

Poslední aktualizace databáze: 25.7.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky