Kontrolní akce č. 21/08

Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu

KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Příloha kontrolního závěru:
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=12317
Právní předpisy v kontrolním závěru:
108/2006, 112/2019, 2/1969,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 750/22 (usn. č. 771/2022)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
21/08, 19/22, 17/02;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha

Poslední aktualizace databáze: 28.11.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky