Kontrolní akce č. 21/12

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo financí hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
04/2021 - 02/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 21.9.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky