Kontrolní akce č. 21/13

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.

Cíl akce:
Prověřit, zda státní podnik ČPP Transgas hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy a zda činí účinné kroky k vypořádání a využití majetku zbylého po privatizaci, a současně ověřit, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu plní funkci zakladatele v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
04/2021 - 12/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
ČPP Transgas, s.p., Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky