Kontrolní akce č. 21/13

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.

KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
2/1969, 219/2000, 563/1991, 77/1997, 92/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 758/22 (usn. č. 772/2022), č. j. 201/23 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 127 (2.11.2023)
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
ČPP Transgas, s.p., Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky