Kontrolní akce č. 21/15

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci tuzemských zemědělských produktů a potravin

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu propagace tuzemských zemědělských produktů a potravin poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2021 - 02/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky