Kontrolní akce č. 21/19

Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo obrany vynakládalo peněžní prostředky státu na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice v souladu s právními předpisy, hospodárně, efektivně a účelně
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
nepublikovaná dle § 30 zákona č. 166/1993 Sb.
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo obrany  Praha

Poslední aktualizace databáze: 28.11.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky