Kontrolní akce č. 21/20

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zajištění vývoje, rozvoje, provozu a správy informačního systému ESF 2014+ jsou vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
06/2021 - 04/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky