Kontrolní akce č. 21/21

Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu na systém ochrany měkkých cílů byly vynaloženy a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Fakultní nemocnice Bulovka, Praha  Praha
Ministerstvo kultury  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Národní knihovna České republiky, Praha   Praha
Ústecký kraj, Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 27.6.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky