Kontrolní akce č. 21/23

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Cíl akce:
Posoudit, zda správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v souvislosti s trestním a daňovým řízením je účelná a zda dotčené orgány spravují tento majetek v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální finanční ředitelství, Praha  Praha
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno   Brno
Krajský soud v Ostravě  Ostrava
Ministerstvo spravedlnosti  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky