Kontrolní akce č. 21/26

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnik

Cíl akce:
Prověřit, zda Státní tiskárna cenin, státní podnik,  hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Reisiegel Daniel, Ing. MPA
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky