Kontrolní akce č. 21/29

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na opatření v oblasti rodinné politiky přispěly k realizaci stanovených cílů a zda byly vynaloženy a čerpány v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2021 - 09/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., Praha  Praha
Aufori, o.p.s., Hradec Králové  Hradec Králové
Centrum Kašpar, z.s., Liberec  Liberec
Dobrá rodina o.p.s., Praha  Praha
Kraj Vysočina, Jihlava  Jihlava
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
statutární město Brno  Brno
Šance pro Tebe, z.s., Chrudim  Chrudim
Úřad práce České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 3.10.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky