Kontrolní akce č. 21/30

Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z národních programů Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovány a čerpány účelně a efektivně
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2021 - 07/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Technologická agentura ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.1.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky