Kontrolní akce č. 21/31

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR byly použity účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky