Kontrolní akce č. 21/35

Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

Cíl akce:
Prověřit účelnost a hospodárnost vynaložených peněžních prostředků souvisejících s informační podporou protiepidemických činností
KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
04/2021 - 11/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p., Praha  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky