Kontrolní akce č. 22/01

Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
104/2000, 13/1997, 134/2016, 218/2000, 227/2019, 410/2009, 563/1991, 77/1997,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 774/23 (usn. č. 876/2023), č. j. 414/24 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
CENDIS s.p., Praha  Praha
Ministerstvo dopravy   Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky