Kontrolní akce č. 22/03

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad

Cíl akce:
Prověřit u vybraných oblastí hospodaření, zda Český telekomunikační úřad nakládá s peněžními prostředky a majetkem státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český telekomunikační úřad, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 28.11.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky