Kontrolní akce č. 22/05

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
106/1999, 114/2002, 123/2003, 130/2002, 134/2016, 218/2000, 22/1997, 262/2006, 309/2002, 320/2001, 320/2002, 341/2017, 416/2004, 526/2020, 571/2020, 90/2016,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 38/24 (usn. č. 206/2024)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká agentura pro standardizaci, Praha  Praha
Česká informační agentura životního prostředí, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Ministerstvo zemědělství   Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha  Praha
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  Praha
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky