Kontrolní akce č. 22/06

Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky na projekty a aktivity, které mají zajistit modernizaci veřejné správy, vynakládány účelně a efektivně
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
10/2022 - 10/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha

Poslední aktualizace databáze: 29.11.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky