Kontrolní akce č. 22/15

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rybářství v rámci operačního programu Rybářství 2014–2020 poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2022 - 04/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha
Zařízení služeb MZe s.p.o., Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 25.7.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky