Kontrolní akce č. 22/20

Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
134/2016, 218/2000, 219/2000, 258/2000, 325/2021, 372/2011, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 72/24 (usn. č. 201/2024)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Nemocnice Na Homolce, Praha  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky