Kontrolní akce č. 22/20

Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

Cíl akce:
Prověřit, zda resort Ministerstva zdravotnictví vynakládal peněžní prostředky na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví hospodárným a účelným způsobem, aby tak zajistil fungování elektronického zdravotnictví
KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Nemocnice Na Homolce, Praha  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 11.9.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky