Kontrolní akce č. 22/24

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
10/2022 - 08/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 25.7.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky