Kontrolní akce č. 22/25

Peněžní prostředky státu vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Cíl akce:
Prověřit, zda Český statický úřad vynakládal peněžní prostředky v souvislosti s přípravou a realizací projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 účelně, hospodárně a efektivně
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český statistický úřad, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky