Kontrolní akce č. 23/04

Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci byly vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy a zda Národní sportovní agentura hospodařila s majetkem a peněžními prostředky státu na zabezpečení své činnosti hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Národní sportovní agentura, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky